5 เมษายน 2562 คุมเข้มป่าเขาอ่างฤาไน หวั่นล่าวัวแดงสูญพันธุ์

ที่มา: https://www.naewna.com/local/406177

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่าจากข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่มีการเฝ้าระวังการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น พบว่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์เขาอ่างฤๅไน รอยต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา , อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว , อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง , อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ยังมีประชากรวัวแดงซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์ กระจายตัวอยู่ในพื้นที่หลายจุด แต่สิ่งที่น่ากังวล คือที่ผ่านมาพบการลักลอบล่าสัตว์ป่าเพื่อจำหน่ายเนื้อ โดยพบการวางบ่วงดัก หรือการล่าโดยใช้อาวุธปืน ซึ่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในการติดตามและกวาดล้างกลุ่มนายพรานที่มีพฤติกรรมดังกล่าว หากการดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชน และการลาดตระเวนที่เข้มข้นมากขึ้น ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้พื้นที่อ่างฤๅไนอาจจะเป็นแหล่งหนึ่งที่พบประชากรวัวแดงที่สำคัญอีกพื้นที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่มีการติดตามประชากรวัวแดงในพื้นที่ มีการปรับปรุงทุ่งหญ้าและตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า เราพบวัวแดงเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และเพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ยังมีแนวทางในการศึกษาประชากรวัวแดง เพื่อให้ทราบข้อมูลในการกระจายของประชากรวัวและดูแนวโน้มว่า มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในอนาคตต่อไป”